10. novembra 2019

Členstvo

1. Ako sa stať členom?

 • Záujemca o členstvo v Kynologickom klube- ďalej „Začiatočník“ absolvuje základný
  výcvikový kurz (ďalej ZK), ktorý je zameraný na osvojenie základov výcviku a výchovy psa
 • ZK pozostáva z 8 výcvikových hodín – po sebe nasledujúcich nedieľ
 • ZK začína vždy prvou nedeľou v nepárnom mesiaci / okrem mesiacov júl – august /
 • Po absolvovaní ZK- „Začiatočník“ pokračuje s výcvikom v skupine členov KK ,kde sa môže
  zdokonaľovať , učiť sa nové a užitočné cviky, pripravovať sa na skúšky, alebo začať
  s tréningom Agility, Hoopers a ďalších športov po dohode s príslušným trénerom.

 

2. Čo je potrebné na začiatok ?

 • kontaktovať predsedníčku KK – p. Želtvayovú ( č.t.0908 972 916)
 • vyplniť prihlášku a odovzdať výcvikárovi
 • do začiatku kurzu uhradiť poplatok 100,00 € na účet klubu:
  Slovenská sporiteľňa, číslo účtu- IBAN: SK62 0900 0000 0000 9102 3784 – do správy uviesť meno, priezvisko, členské – príslušný rok
 • predložiť ku kontrole očkovací preukaz s platnou vakcináciou- besnota, parvoviróza, .., kotercový kašel, odčervenie

 

3. Členské poplatky

Členský poplatok na rok 2024

 • Členský poplatok pre ZAČIATOČNÍKOV: na jeden rok  100 €
 • Členský poplatok pre ČLENOV KK na jeden rok: 50 €
 •  Členský poplatok pre DÔCHODCOV na jeden rok: 20 €
 • Členský poplatok ŠTUDENTOV SOŠT Michalovce : zdarma

Výšku členského poplatku na nasledujúci kalendárny rok, ako aj termín zaplatenia, stanovuje
výročná členská schôdza.

Termín uhradenia členského poplatku je do konca príslušného kalendárneho roka.
Neuhradením členského poplatku do stanoveného termínu členstvo v klube zaniká.

O obnovenie členstva je potrebné požiadať p.Juditu Želtvayovú(č.t.0908972 916).
K ročnému členskému poplatku sa ako sankcia pripočíta suma 10 €.