2. februára 2024

Športy

ŠPORTY KTORÉ U NÁS NÁJDETE

 

ŠPORTOVÁ KYNOLÓGIA 

Účelom výcviku narozdiel od služobnej kynológie, z ktorej šporová kynológia vznikla, je dosahovanie športových úspechov.

Delí sa na 3 disciplíny:

POSLUŠNOSŤ

Posluňosť je základom každého jedného psieho športu. Bez toho, aby pes správne reagoval na pokyny svojho majiteľa a dodržiaval pravidlá hry, by bolo dosiahnutie výkonnostných cieľov náročné, ak nie nemožné. Poslušnosť je kľúčová nielen pre súťažné aktivity, ale aj pre bežný život. Pes musí zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport a podobné cviky.
 

 

PACHOVÉ PRÁCE

  • Pri pachových prácach /stopovaní/ pes využíva svoj najdokonalejší a najcitlivejí zmysel a to čuch. Používa ho na vyhľadávanie predmetov, osôb alebo zveri, a tieto musí označiť podľa pravidiel skúšobného poriadku. Pachová práca je jedna z najnáročnejších výcvikových prác.

OBRANY

Obrana so psom je fascinujúcou aktivitou, ktorá nielenže poskytuje vzrušujúce zážitky, ale aj buduje silné puto medzi psovodom a psom. Psovod a jeho pes pracujú ako tím, pričom pes reaguje na pokyny psovoda a vykonáva rôzne cviky ako je napríklad vyhľadávanie figuranta, stráženie figuranta alebo zadržanie s protiútokom na 70m.

 

 

AGILITY

Agility je vzrušujúci a dynamický psí šport, ktorý kombinuje fyzickú aktivitu, poslušnosť a zábavu. Tento súťažný šport prebieha na špeciálne navrhnutých tratiach, kde pes prechádza rôznymi prekážkami, ako sú napríklad tunely, skokové prekážky,slalom či zónové prekážky. Agility vyžaduje silnú vzájomnú dôveru a poslušnosť medzi psovodom a psom. Majiteľ musí byť schopný navigovať svojho psa cez trať pomocou hlasových a nonverbálnych povelov, pričom pes musí na ne rýchlo a efektívne reagovať. Cieľom zdolať daný parkúr čo najrýchlejšie a bez trestných bodov. 

 

HOOPERS

Novinka medzi psími športmi, si rýchlo získala veľkú popularitu. Vznikol z agility ako náhrada pre psov, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohli robiť agility. V hoopers pes prebeháva popod oblúky, poza bránky či barely.  Vyžaduje silnú vzájomnú dôveru, keďže pes prekonáva trať vo veľkej vzdialenosti od psovoda. Môže ho robiť úplne každý psík, dokonca aj tý čo majú len 3 nohy, keďže nieje fyzicky náročný. 

 

 

CANISTERAPIA

Canisterapia alebo terapia za pomoci psa je forma terapie, ktorá využíva interakciu spsami na podporu emocionálneho a fyzického zdravia ľudí. Táto jedinečná forma terapie prináša radosť, pohodu a liečebné účinky v nemocniciach, domovoch dôchodcov, školách a ďalších zariadeniach po celom svete.

 

 

DOGFRISBEE

Dogfrisbee, je šport, ktorý vykonáva pes spolu so svojím psovodom s využitím frisbee diskov. Psovod hádže disk a pes ho má chytiť vo vzduchu. Je to šport plný trikov, figúr a zábavy. Dá sa vykonávať rekreačne len ako hobby, alebo
súťažne. V Dogfrisbee sa súťaží v týchto disciplínach: FREESTYLE- je divácky najatraktívnejšia disciplína. Predstavuje zostavu hodov pričom ide o rôzne
akrobatické kúsky, skoky do výšky, preskoky cez telo psovoda, alebo odrazy od jeho tela. SUPER PRO TOSS & FETCH- disciplína, kde sa hádže iba jedným diskom na diaľku, ide o čas, rýchlosť, kvalitu a úspešnosť hodov. THE QUADRUPED –hrá sa o najdlhšie hody. DOG DARTBEE- laicky nazvané šípky so psom, psovod má 9 hodov. TIMETRIAL- časovka, disciplína na rýchlosť.

FLYBALL

Flyball je kynologický šport a zároveň zábava, určený pre všetky temperamentné plemená psov. Oproti agility má výhodu, že pre psovoda nie je tak fyzicky náročný. Na pretekoch súťažia dve štvorčlenné družstvá na dvoch rovnakých flyballových dráhach. Obe dráhy sa skladajú zo štyroch skokových prekážok a flyballového boxu, ktorý vystreľuje loptičku. Na povel psovoda, ktorý počas celého behu zostáva na štartovacej línii, vybehne pes na dráhu, prekoná prekážky, naskočí na dosku boxu, čím spustí jeho mechaniku, chytí vystrelenú loptičku a aportuje ju cez prekážky späť k psovodovi. V okamihu, keď prvý pes z družstva prebehne cieľovú čiaru, vybieha ďalší pes. Víťazídružstvo, ktoré má ako prvé v cieli všetkých štyroch psov s loptičkami.