10. novembra 2019

O nás

1. Kto sme

Kynologický klub pri SPoŠ Michalovce a jeho súčasť Agility klub JOY Michalovce, je občianske združenie-nezisková organizácia, ktorá združuje priaznivcov Športovej kynológie, Agility, Hoopers, Obedience, Rally obedience, Dogfrisbee, Flyball, Canisterapie, Poľovníckej kynológie, príprava psov záchranarov. Pôsobíme pod Zväzom športovej kynológie – ZŠKAsociácie slovenských klubov agility- ASKA. Psy členov  pripravujeme a cvičíme podľa oficiálnych pravidiel a skúšobných poriadkov zastrešených Medzinárodnou kynologickou federáciou- FCI. Klub poskytuje svojim členom socializáciu psov, výcvik poslušnosti a stopovania, výcvik psa záchranára, prípravu na skúšky, výstavy, bonitácie, prípravu na rôzne kynologické športy a ich preteky.

 

2. História

 • 1.1994 založila skupina 13-tich nadšencov kynologický klub:  zakladajúcimi členmi boli p.Kostovaľová-Želtvayová,  MVDr.Tibor Želtvay, p.Mindžák, MUDr.Merklová, + …
 • 18.10.1994 sme sa stali členmi Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky ZŠK
 • v roku 1996 sme usporiadali a úspešne zvládli prvé skúšky podľa NSP
 • v roku 1997 sme usporiadali a úspešne zvládli prvé skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku
 • v  roku 2011 sme začali s výcvikom agility
 • v  roku 2017  pribudli ďalšie kynologické športy – Flyball, Dogfrisbee, Obedience, Hoopers, Rally obedience
 • v roku 2019  sme oslávili 25. výročie klubu. Pri tejtopríležitosti sme boli odmenení  cenou primátora mesta Michalovce za aktívnu činnosť a rozvoj kynológie.
 • od roku 2020 úspešne reprezentujeme na pretekoch agility, dogfrisbee, hoopers, obedience, rally obedience
 • v roku 2024 sme zahájili záchranársky výcvik

 3. Akcie klubu

Počas existencie klubu sme absolvovali

Ukážky:

 • ukážka práce psov pre OBCE – „Deň detí“ na Zemplínskej Šírave,  Remetské Hámre,  Továrne, , Zbudza, Pozdišovce -ranč u Kosťa, Zalužice, Veľké Revištia, Lesné, Dvorianky
 • ukážka práce psov pre ŠKOLY –základné školy, školské kluby, letné detské tábory, materské školy, školské krúžky
 • ukážka práce psov pri prehliadkach DROBNOCHOVATEĽOV na SPoŠ Michalovce
 • ukážka pre klientov DSS Anima Michalovce
 • ukážka pre VEREJNOSŤ: „ Michalovský oriešok“ a „Zemplínske slávnosti“
 • ukážka pre DENNÉ CENTRUM SENIOROV č1

 Skúšky:

 • skúšky podľa národného a medzinárodného skušobného poriadku
 • skúšky Agility, Jumping
 • skúšky „Vodnej záchrany“
 • skúšky „Canisterapie“
 • poľovnícke skúšky
 • skúšky Obedience
 • skúšky Rally obedience
 • skúšky Hoopers

Vzdelávanie:

Absolvovali sme rôzne:

 • semináre
 • školenia
 • intenzívky
 • výcvikové tábory
 • výcvikové školy
 • on-line kurzy