10. novembra 2019

Výcvik

1. Kedy cvičíme?

NEDEĽA: 1. Člen ZAČIATOČNÍK – začiatok výcviku o 09:00 hod.
                       2. Člen KK – začiatok výcviku o 10:00 hod.
SOBOTA: kynologické športy: Agility, Hoopers, iné po dohode s výcvikárom/trénerom
Začiatok výcviku o 09:00 hod. + podľa pokynov trénerov (info messenger skupina AK Joy Michalovce)

2. Kto vedie výcvik?

Poslušnosť: 

 1. nedeľa v mesiaci – Ing.Vladimír Javorský  tel. 0949 373 730
 2. nedeľa v mesiaci – Anton Szöllösi  tel. 0902 108 991
 3. nedeľa v mesiaci – Ing. Jozef Holečko  tel. 0915 369 929 , 0940 780 980
 4. nedeľa v mesiaci – Ing.Viktor Vojtko  tel. 0902 807 231
 5. nedeľa v mesiaci – Judita Želtvayová  tel. 0908 972 916 + zastupuje za neprítomného výcvikára

Stopy a pachové práce:  

 • Štefan Talian  tel. 0917 555 416

Agility, Hoopers, Flyball, Dogfrisbee, Rally obedience, Canisterapia: 

 • Mgr. Helena Hudáková  tel: 0918 776 579 , 0908 717 994

Agility, Dogfrisbee, Canisterapia, Triky: 

 • Sofia Zoe Purmová  tel: 0918 181 457
 • Email: zoepurmova@gmail.com

Záchranarské práce

 • Ing. Jozef Holečko  tel. 0915 369 929 , 0940 780 980

ZAČIATOČNÍCI – aktuálne v základnom kurze (ZK) svoju prípadnú neúčasť hlásia príslušnému výcvikárovi podľa poradia nedele v mesiaci.

3. Kde cvičíme?

Areál Strednej odbornej školy technickej (SOŠT),Kapušianska 6, Michalovce

GPS súradnice: 48°44’38.3″N 21°56’29.8″E

4. Pokyny pre výcvik

PRI  VSTUPE  DO AREÁLU KK  JE PES NA VÔDZKE!

 1. Na výcvik prichádzam aspoň o 15 minút skôr. Pri neskorom príchode nenarúšať výcvik.
 2. Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.
 3. Psovod má nosiť na výcvik POVINNÚ VÝBAVU: obyčajný, alebo kožený obojok, prípadne retiazkový obojok,  vôdzku – krátku 1až 2 m ( nie samonavíjaciu), vôdzku- stopovačku 8 až 10 m, loptičku, obľúbenú hračku, odmeny – pamlsky (piškóty, mäso, syr a pod.) , misku na vodu a fľašu s vodou( na cvičáku voda nie je k dispozícii)  podľa odporúčania trénera klietku, kenelku na odloženie psa ,vrecúška na exkrementy 
 4. Pokiaľ sa pes „vyvenčí“ v areáli cvičáku, je psovod povinný exkrementy po ňom ihneď pozbierať a odniesť do odpadkového kontajnera. Psovod nosí vlastné vrecká na exkrementy.
 5. Počas výcviku zodpovedá za priebeh výcviku výcvikár. Psovodi sa riadia nariadeniami výcvikára.
 6. Psovod je povinný mať zaočkovaného psa proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde a kotercovému kašľu. Odčervenie psa je potrebné vykonať raz za 3 mesiace. Člen klubu doklad o očkovaní predloží na výročnej členskej schôdzi, začiatočník  je povinný predložiť očkovací preukaz pri prvom vstupe do areálu KK.
 7. Pokiaľ je pes agresívny, či už voči ľuďom, alebo psom, o jeho prijatí rozhodne výbor kynologického klubu.
 8. Výcvikára môžete požiadať o radu aj v otázkach, ktoré súvisia so starostlivosťou a výchovou psa.
 9. Výcvikové zásady (povelová technika, spôsob nácviku jednotlivých cvikov, atď.) dodržiavame vždy a všade, iba tak dosiahneme, že nás pes poslúchne v každej situácii, že dosiahneme očakávané výsledky.
 10. Tesne pred výcvikom by pes nemal byť nakrmený.
 11. Háravé sučky sa výcvikov nezúčastňujú.
 12. Od psovodov sa očakáva aktívna účasť na akciách klubu a na brigádach organizovaných klubom.
 13. Člena KK možno vylúčiť z klubu, keď sa správa agresívne, alebo konfliktne , keď týra zvieratá – psov, keď neuprace exkrementy po svojom psovi ,keď úmyselne  poškodzuje majetok KK.

            Vylúčením z kynologického klubu nie je nárok na vrátenie členského poplatku.